Frans Maurer

MAURER, Frans. Født i Kristiania (hjørnet Akersgata/Keysersgate) ca 1877 av norsk far og tyskfødt mor. Hans unge mor bragte ham til Tyskland etter at faren døde, og Frans fikk sin skolegang der. Presteviet i Osnabrück i Tyskland i 1906, 29 år gammel. Umiddelbart kom han til Danmark, og ble sogneprest i Køge, der han arbeidet i 14 år. Senere ved andre kirker i Danmark.

Én periode i Norge:

14. september 1923 – mars 1924
Spiritual for St. Elisabethsøstrenes novisiat i Oslo

Dro tilbake til Danmark, og døde der i november 1939.

av Webmaster publisert 10.03.2009, sist endret 16.11.2016 - 14:38