Georg Aker

Georg Aker (Foto: Mats Tande 2012-01-08) E-post Georg(dot)Aker(at)katolsk(dot)no

AKER, Georg, født 1945.

Permanent diakon i Oslo katolske bispedømme

18. juni 2011
Innsatt som lektor (St. Frans kirke, Larvik)
29. juni 2011
Innsatt som akolytt (St. Olav domkirke, Oslo)
8. januar 2012
Diakonviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i St. Olav domkirke, Oslo (bilder).
Diakon i Larvik
20. august 2014 – 15. juni 2024
Medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for det permanente diakonat  

Privat: Adresse  Brageveien 3, 3274 LarvikTelefon 33 11 63 67

av Webmaster publisert 02.01.2008, sist endret 01.06.2024 - 22:25