Gerard Filak

Gerard Filak (foto: Marianne Lind 2008) E-post Gerard(dot)Filak(at)katolsk(dot)no

FILAK, Gerard SS.CC., født 28. april 1940 i Tychy, erkebispedømmet Katowice,  (Polen), avla løfter hos picpuspatrenes polske provins, i Polanica Zdrój 10. september 1972, presteviet 24. juni 1975 i Wroclaw (Polen) av biskop Wincenty Urban, helpebiskop i Wroclaw. Kom til Norge (Oslo) den 5. januar 1986.

1987 – 1. mai 2007
Sjelesørger for polakker i Oslo katolske bispedømme (bosatt i St. Olav, Oslo)
6. september – 12. november 2006
To måneders ferie og opphold på rehabiliteringssenter/sanatorium i Polen
1. september 200731. august 2012
Ansvarlig for den polske sjelesorgen i St. Magnus menighet, Lillestrøm

Kalt hjem til Polen 31. august 2012.

av Webmaster publisert 09.02.2010, sist endret 04.09.2012 - 18:08