Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn E-post Georg(dot)Fredrik(dot)Rieber-Mohn(at)katolsk(dot)no

RIEBER-MOHN, Georg Fredrik, født 1945. Opptatt i Den katolske kirke i 1966. Utdannet jurist. Tidligere bl.a. sjef for kriminalomsorgen, riksadvokat og høyesterettsdommer. Gikk av med pensjon i 2012. Har flere verv, bl.a. styreleder i stiftelsen Fritt Ord og leder av det regjeringsoppnevnte utvalget som utreder reglene om strafferettslig utilregnelighet, rettspsykiatrien og særreaksjoner overfor farlige utilregnelige lovbrytere.

Var leder av menighetsrådet i St. Theresia menighet på Hønefoss i 15 år.

1. mai 2013 –
Leder for Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse Tørrhardsveien 39, 3525 Hallingby Telefon 951 53 255

av Heidi Øyma publisert 07.02.2014, sist endret 19.02.2014 - 16:19