Minneord for biskop Gerhard Goebel M.S.F.

Fra konsultorkollegiet i Tromsø stift

Til menighetene og ordenshus i Tromsø stift, samt til alle andre venner og nærstående

Kjære dere alle!

Konsultorkollegiet i Tromsø stift, som i samsvar med den kanoniske retts bestemmelser midlertidig har overtatt ledelsen av stiftet, har med sorg og beklagelse mottatt den triste nyhet at vår kjære biskop msgr. Gerhard Goebel M.S.F. lørdag 4. november 2006 under et opphold i Tyskland avgikk ved døden.

Før vi kommende torsdag går til valg av en administrator til å lede stiftet inntil pave Benedikt XVI gir oss en ny biskop, ønsker vi som samlet konsultorkollegium ved dette brev å vende oss til menighetene i stiftet, til ordenshusene og til andre venner og nærstående. For sammen deler vi sorgen over vår biskops bortgang.

Biskop Gerhard Goebel, som ble født 1. desember 1933 i Scheuerfeld-Sieg (bispedømmet Trier) i Tyskland, mistet sin far under Annen verdenskrig. Dette gjorde at han vokste opp under fattige forhold, noe som sammen med et sterkt prestekall alt fra barnsben av førte ham til kongregasjonen Misjonærene av Den Hellige familie, som siden 1932 hadde hatt ansvar for geistlig betjening i Nord-Norge. Han ble presteviet 3. juli 1960 og ble sendt til Norge i juli 1962, hvor han siden har vært i aktiv prestetjeneste. Ved sin død var han således den prest i Nord-Norge (katolske og lutherske) som overhodet hadde lengst aktiv prestetjeneste bak seg. Etter flere ganger siden 1976 midlertidig å ha ledet kirken hos oss, ble han av pave Johannes Paul II 27. mai 1979 bispeviet i Peterskirken.

I Gerhard Goebels tjenestetid har antallet katolikker i Nord-Norge blitt mangedoblet. Antall gudshus i stiftet har i hans bispetid blitt fordoblet. Kirken i Narvik ble innvidd av biskop Wember omtrent da Gerhard Goebel tok over som administrator første gang i 1976. Siden har det kommet til kirker i Bodø (1983), Mosjøen (1997), Tromsø (karmelittklosteret, 1998), Kirkenes (1998) og Alta (2001). Med unntak av p. Zeimetz, er alle prester som nå tjenestegjør i stiftet kommet hit under biskop Goebel. For oss alle har biskop Goebel nærmest vært ett med bispedømmet, og for flertallet av katolikkene var han den eneste biskop de kjente til i Nord-Norge. Han var seg sitt embede bevisst og reiste lang vei til menigheter for å holde konfirmasjon, selv om menigheten kun hadde én konfirmant. Som ordensmann visste han å sette pris på ordensfolkenes innsats, både prester og søstre. Stiftets økonomi er blitt godt stabilisert i hans tid, og han var en godt kjent og høyt aktet representant for Den katolske kirke utad, både i forhold til det borgerlige samfunn og i omgangen med våre ikke-katolske medkristne.

Biskop Goebel var seg ikke bare sin katolske tro bevisst, men var også stolt av den. I omgangen med sine medmennesker var han raus. Innad i Kirken søkte han praktiske løsninger på utfordringer. Han var opptatt av å legge forholdene til rette slik at Kirken kunne fungere på grunnplanet. I sosial sammenheng var han et menneske som skapte trivsel rundt seg.

For et par uker siden dro biskop Goebel til Tyskland, der han planla å være til begynnelsen av desember. Lørdag 4. november ble han plutselig svært mye dårligere og døde kort tid etter at han var brakt til sykehus, knapt 73 år gammel.

Biskop Goebel hadde alltid sagt at man skulle begrave ham hvor han døde, og begravelsen finner sted torsdag 9. november på klosterkirkegården i Betzdorf der biskop Wember og en rekke prester som har arbeidet i Nord-Norge ligger begravet.

Vi oppfordrer de troende til å huske på biskop Gerhard Goebel i deres bønner. Må Gud gi ham den evige hvile og la det evige lys skinne for ham!

Tromsø, 7. november 2006

Deres

P. Nikolaus Zeimetz M.S.F.
Konsultorkollegiets formann

P. Wojciech Egiert M.S.F.
Msgr. Torbjørn Olsen
P. Marek Chelminiak M.S.F.
P. Marek Michalski M.S.F.
P. Miroslaw Ksiazek M.S.F.

av Webmaster publisert 10.11.2006, sist endret 10.11.2006 - 16:25