Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø er død

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø døde i Tyskland den 4. november 2006.

Biskop Goebel ble født 1. desember 1933 i Scheuerfeld-Sieg, bispedømmet Trier (Tyskland). Han ble presteviet den 3. juli 1960 i Ravengiersburg og kom til Norge i juli 1962. Her virket han først i Tromsø, før han var sogneprest i St. Mikael i Hammerfest fra 1965-1970. I 1970 ble han utnevnt til sogneprest i Tromsø, et embede han innehadde frem til 31. mars 1979. Den 14. februar 1976 ble han utnevnt til apostolisk administrator for det apostoliske vikariat Nord-Norge (inntil 1. mars, da biskop Przyklenk ble utnevnt til apostolisk vikar. Bp. Przyklenk tok vikariatet i besittelse den 29. juni 1976 - i Düren i Tyskland.) Goebel var apostolisk administrator for Nord-Norge fra 1977 til 31. mars 1979, da han ble utnevnt til biskop-prelat av Tromsø. Han ble bispeviet i Peterskirken i Roma av pave Johannes Paul II den 27. mai 1979 og ble formelt innsatt i Vår Frue kirke i Tromsø den 10. juni 1979. Således kunne han den 27. mai 2004 feire sitt 25-årsjubileum som biskop.

Den 29. mars i år ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden, for sin innsats for kirke og samfunn.


Om biskop Goebel


Messer

Det feires gregorianske messer for avdøde biskop Goebel i Tromsø stift.

Det feires rekviemmesser for avdøde biskop Goebel de følgende steder og tider (listen oppdateres fortløpende):

La oss forene oss i bønn. Herre, gi ham den evige hvile. Og la det evige lys skinne for ham. Han hvile i fred.

av Webmaster publisert 22.11.2006, sist endret 16.01.2020 - 22:06