Gunnell E. G. Sandanger

Gunnell E. G. Sandanger

SANDANGER, Gunnell E. G., født i 1975 i Bergen.

Er opprinnelig fra Bergen og har vært aktiv i NUK's ungdomslag i Bergen fra 1990-1994. Var i perioden 1994-2000 aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK) som AUV-medlem, i nord/sør-utvalget og i 1999-2000 som leder av organisasjonen. Har vært leirleder på flere barne- og ungdomsleirer. Vikarierte i en periode i 2001 som organisasjonssekretær i NUK.

Flyttet til Oslo i 1994 og har tatt en cand.mag. og praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Fullførte en 2-årig internasjonal MSc. i utviklingsstudier ved Norges landbrukshøgskole i juni 2004 med masteroppgaven Why Participate? A study of participation in environmental groups and water committees organised by a local NGO in rural Honduras.

Ansatt i et ett-årig vikariat som programsekretær i Caritas Norge i perioden 25. oktober 2004-1. november 2005.

15. mars 2010 – 15. mars 2014
Medlem i OKBs Kommisjon for rettferdighet og fred (Justitia & pax)
av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 10.11.2017 - 00:03