Gratulasjonstelegram fra pave Johannes Paul II til biskop Gerhard Schwenzer

Til vår ærverdige bror

Gerhard Schwenzer
Biskop av Oslo

På dagen for vigilfeiringen på høytidsfesten for den uplettede jomfru Maria er du, ærverdige bror, blitt kalt til apostlenes etterfølger og utdeler av Guds nådegaver ved å skulle forkynne evangeliets ord i de nordiske land. Det er nå 25 år siden du fikk dette høye og enestående kall, en lang tid for din biskopelige tjeneste. Det er derfor all grunn til å minnes denne dagen og å feire den med en passende høytid.

Vi tror at din fødeby derfor gleder seg sammen med deg, den by som har gitt deg en solid undervisning. Dine ordensmedbrødre i Kongregasjonen av Jesu og Marias hellige hjerter og den vedrende tilbedelsen av alterets hellige sakrament gleder seg over din verdighet. Den kongregasjonen som har gitt deg en meget god utdannelse, og beriket deg på det åndelige og menneskelige plan.

I Norge har du utmerket deg ved ditt apostoliske arbeid som en god biskop. Pave Paul VI valgte deg som apostolisk vikar for Midt-Norge, og senere ble du satt som leder for Trondheim Stift. Du ble utnevnt som hjelpebiskop for Oslo katolske bispedømme med rett til å etterfølge stedets biskop, og siden kunne du som ordinarius og biskop her vise dine apostoliske dyder. Ditt gode omdømme gjorde også at du ble president for Den nordiske bispekonferanse, som du presiderer med omhu.

Derfor er det på sin plass behørig å fremheve din tjeneste i denne høytidelige minnestund som passer for dette store jubileum. Innstendig ber vi at den guddommelige hyrde må lønne din tjeneste. Så meddeler vi deg, ærverdige bror, og alle troende som er forbundet med deg, vår apostoliske velsignelse.

Fra Vatikanet, 6. November 2000, i det 23. år av vårt pontifikat.

Johannes Paul II

av Webmaster publisert 13.01.2001, sist endret 13.01.2001 - 19:11