Georg Yntema


YNTEMA, Georg, f. 1894 i Nederland. Presteviet 1889. Kom til Norge i oktober 1889.

okt. 1889- 1890:
Kapellan Oslo St. Olav
1890- 28. sep. 1894:
Sogneprest i Fredrikstad

Den 28. september 1894 vendte han tilbake til erkebispedømmet Utrecht i Nederland.

av Webmaster publisert 26.05.1998, sist endret 26.05.1998 - 15:01