Henryk Dombek


DOMBEK, Henryk, født 4. november 1968 i Knurów, erkebispedømmet Katowice (Polen). Han studerte teologi i Kraków 1987-93, og tok i 1993 magistergraden i teologi. Han er inkardinert i erkebispedømmet Katowice. Kom til Norge 28. august 1998. Forlot Norge 7. oktober 1998.

August 1998 - Oktober 1998:
Hjelpeprest i St. Olav kirke, Trondheim
av Webmaster publisert 21.05.2003, sist endret 21.05.2003 - 15:39