Henk Heimeriks


HEIMERIKS, Henk H.J.G. O.F.M., født 26.2.1937 i Rotterdam (Nederland), inntrådt hos fransiskanerne 1957, evige løfter 1961, presteviet 8.3.1964 i Alverna (Nederland). Virket i Maastrich i Nederland, og etterpå i Leuven i Belgia. Kom til Norge juni 1966.

Juni-august 1966:
Vikar i Bergen
September 1966-15. september 1975:
Kapellan i Oslo-St. Hallvard
1970-15. september 1975:
Ungdomsprest i Oslo (byen)
Våren 1976-august 1976:
Vikar i Fredrikstad
1976-høsten 1977:
Vikar i Stavanger
Høsten 1977-1. juli 1994:
Sogneprest i Lillestrøm (med avbrudd 1.7.1989-1.7.1990-sabbatsår)
14. september 1994-1. juli 1996
Moderator for pastoralteamet i St. Hallvard, Oslo
Høsten 1994-1. juli 1996
Tilordnet prest for Lillestrøm (leder for menigheten er Kari-Mette Eidem)

Flyttet fra Norge 22. august 1996, men har siden virket som sommervikar i OKB.

Døde 26. november 2001 i Nederland.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.05.2010 - 13:36