Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Helge Landmark

Helge Landmark (foto 2)E-post Helge(dot)Landmark(at)katolsk(dot)no

LANDMARK, Helge, født 24. mai 1946 i Oslo.

Vokst opp som prestesønn i Den Norske Kirke (DNK). Organist- og kantoreksamen 1970, senere studier ved musikkonservatoriet i Oslo og musikkhøgskolen i Oslo.

Ansettelser i Statskirken: Tanum kirke (vestre Bærum), Borgestad kirke (Skien), Søndre Slagen kirke (Tønsberg).

Helge Landmark har som organist stått for tildels omfattende korvirksomhet med barn og ungdom, spesielt i Søndre Slagen-perioden. Har arbeidet mye med kirkemusikk for instrumentalgrupper (særlig blåsere), og har vært opptatt av tilrettelegging for medvirkning av barn og unge i gudstjenestene. Vært mye benyttet som orkestermusiker (cembalo) i kirkekonsertsammenheng. Involvert i en rekke orgelbyggeprosjekter som faglig konsulent. Sittet i Kirkemusikalsk råd for Tunsberg bispedømme. En rekke verv i fagforeningssammenheng.

Gift med Lindie.

1. november 1997 – 14. september 2014
Domorganist i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

Artikler

Publikasjoner


Privat: Adresse Olav Aukrusts vei 2B, 0785 Oslo Telefon  950 25275