Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Helene Lund

Helene Lund (Foto: Marianne Torp/ Menighetsfakultetet) E-post Helene(dot)Lund(at)katolsk(dot)no

LUND, Helene, født 3. januar 1973.

Cand.theol. fra Menighetsfakultetet våren 1998. PhD 2010 om ortodokse og orientalske kirkers deltagelse i World Council of Churches, med særlig henblikk på konflikter knyttet til ekklesiologi og etikk.

Gift med Øystein, to barn.

1. mai 2006 – 30. juli 2006
Informasjonsmedarbeider (50%, vikariat) i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2007, gjenutnevnt 25. januar 2013–
Medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
18. februar 2008
Medlem av St. Olav domkirkeråd
28. april 2008 – våren 2011
Styremedlem i Verbum forlag (tre år)
24. mai 2008
Tatt opp som Dame i Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Kansler i rådet i OESSH Norge.
1. juni 2010 – 30. april 2011
Sekretær for biskopen i Oslo katolske bispedømme (1 års vikariat)
25. mai 2010 – 30. april 2011
Notar i Oslo katolske bispedømme
15. juli 2010 – 30. april 2011
Sekretær i Oslo katolske bispedømmes kirkekunstkommisjon
1. august 2011 – 31. januar 2012
40% prosjektstilling knyttet til utdanningsspørsmål i OKB. Herunder sekretær for Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet
1. februar 2012 – 30. juni 2012
Samarbeidsstilling OKB-Menighetsfakultetet knyttet til 1) Utdanningsspørsmål i OKB: utvikling av nye katolske studiemner, herunder sekretær for Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet (40%); 2) undervisning i katolsk systematisk teologi, konfesjonskunnskap og sosiallære (40%)
1. august 2012 – 30. juni 2013
Engasjement som førsteamuniensis, en samarbeidsstilling mellom Oslo katolske bispedømme og Det teologiske Menighetsfakultet (MF). Innebærer 50% undervisning og forskning ved MF og 50% oppfølging av katolske studieprogrammer ved MF, OKBs Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat
1. januar 2013
Utnevnt til magistral delegat (leg leder) i Norge for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem, av kardinal og stormester O'Brian, for en periode på fire år

Privat:   Adresse Nyveibakken 12, 7018 Trondheim Telefon 93 48 56 08