Helene Lund

Helene Lund (Foto: Marianne Torp/ Menighetsfakultetet) E-post Helene(dot)Lund(at)katolsk(dot)no

LUND, Helene, født 3. januar 1973.

Cand.theol. fra Menighetsfakultetet våren 1998. PhD 2010 om ortodokse og orientalske kirkers deltagelse i World Council of Churches, med særlig henblikk på konflikter knyttet til ekklesiologi og etikk.

Gift med Øystein, to barn.

1. mai 2006 – 30. juli 2006
Informasjonsmedarbeider (50%, vikariat) i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2007, gjenutnevnt 25. januar 2013–
Medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
18. februar 2008
Medlem av St. Olav domkirkeråd
28. april 2008 – våren 2011
Styremedlem i Verbum forlag (tre år)
24. mai 2008
Tatt opp som Dame i Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Kansler i rådet i OESSH Norge.
1. juni 2010 – 30. april 2011
Sekretær for biskopen i Oslo katolske bispedømme (1 års vikariat)
25. mai 2010 – 30. april 2011
Notar i Oslo katolske bispedømme
15. juli 2010 – 30. april 2011
Sekretær i Oslo katolske bispedømmes kirkekunstkommisjon
1. august 2011 – 31. januar 2012
40% prosjektstilling knyttet til utdanningsspørsmål i OKB. Herunder sekretær for Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet
1. februar 2012 – 30. juni 2012
Samarbeidsstilling OKB-Menighetsfakultetet knyttet til 1) Utdanningsspørsmål i OKB: utvikling av nye katolske studiemner, herunder sekretær for Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet (40%); 2) undervisning i katolsk systematisk teologi, konfesjonskunnskap og sosiallære (40%)
1. august 2012 – 30. juni 2013
Engasjement som førsteamuniensis, en samarbeidsstilling mellom Oslo katolske bispedømme og Det teologiske Menighetsfakultet (MF). Innebærer 50% undervisning og forskning ved MF og 50% oppfølging av katolske studieprogrammer ved MF, OKBs Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat
1. januar 2013
Utnevnt til magistral delegat (leg leder) i Norge for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem, av kardinal og stormester O'Brian, for en periode på fire år

Privat:   Adresse Nyveibakken 12, 7018 Trondheim Telefon 93 48 56 08

av Webmaster publisert 16.09.2010, sist endret 23.08.2014 - 15:13