Herman Nikolai Reimers Massen

MASSEN REIMERS, Herman Nikolai, f. 23 august 1977 i Bogotá, Colombia.

Vokste opp på Røa og Ullern i Oslo, hvor han var blant annet var aktiv som ungdomsleder og menighetsarbeider i Den Lutherske Kirke.  Idrettstrener og hovedtrener i tennis i norske tennisklubber i Oslo og Akershus 2001–2006.

Har jobbet som reiseleder for utenlandske turister i Norge 2001 og vært aktiv i frivillige kirkelige og organisasjoner som blant annet Areopagos dialogarbeid, IML og Kirkens SOS. Cand. Theol fra Det teologiske Menighetsfakultet 2004 med  teologiske studier fra Teologisk faktultet, og senere prestevikar i den Norske kirke.

Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap på Lunden Kloster, Oslo, 9. september 2009.

Lektorstudier i språk og humanistiske fag 2007–2009. Årsstudium og Cand.Philol i Praktisk Pedagogisk Utdanning fra Universitetet i Oslo 2009–2010. Underviste i både videregående og ungdomskoler som ungdomskolelektor i fagene engelsk, fransk, spansk, italiensk, latin, samfunnsfag og kristendom med religions og livssynsorientering.

Var aktiv i Katolsk Studentlag i Oslo 2005–2008, fungerende formann i  styret 2008. Ministrant for de spanske og franske kommunitetene i St. Joseph kirke i Oslo. Senere også kateket i St. Hallvard menighet 2010–2012.

Privat:Telefon 977 04 978

av Mats Tande publisert 26.06.2015, sist endret 09.11.2017 - 23:19