Håvard Skaadel


SKAADEL, Håvard, født 10. juni 1971 på Lillehammer. Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med musikk hovedfag (deleksamen fra Sorbonne), fransk mellomfag (mf-tillegg fra Université de Nice) og to års kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole (under John Lammetun). Deltidsorganist i Kilebygda 1991-1993, i Den tyske kirke i Oslo i perioder (høst 1993, vår 1995, året 1996-1997, høst 2000). Frivillig organist i St-Hélène i Nice våren 1994, frivillig korleder i Deutsche evangelische Christuskirche i Paris skoleåret 1995-1996. Organist i Rindal 1997-1998, i Jevnaker 1998-2000. NFR-stipendiat i barokk kirkemusikk ved Universitetet i Oslo fra august 2000 med engasjement til 2003. Organist og kantor i St. Hallvard menighet fra februar 2001 til mai 2002.

av Webmaster publisert 29.04.2002, sist endret 29.04.2002 - 13:37