Nguyen Thanh Huu

Nguyen Thanh Huu.jpg

 E-postNguyen.Thanh.Huu(at)katolsk(dot)no

NGUYEN, Thanh Huu, født 1. september 1966 i Vietnam.

Kandidat til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme.

Opptatt i diakonprogrammet 28. oktober 2011; tildelt ordinasjonskandidaturet 23. september 2014; beskikket som lektor 8. oktober 2015; innsatt som akolytt 9. november 2016.

Gift med Vy Thi Kim Chi.

Privat: Adresse Markvegen 31, 2052 Jessheim Telefon  (privat) 63 97 35 05 / 95 10 27 09

av Webmaster publisert 15.10.2015, sist endret 10.11.2016 - 19:38