Irene Bautista

E-postIrene(dot)Bautista(at)katolsk(dot)no

BAUTISTA, Irene Christine Silang, født 4. januar 1995. 

Filippinsk bakgrunn. Født og oppvokst i Groruddalen.

Studerer grunnskolelærer fra 5.-10. med fokus på engelsk, RLE og K&H på Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2014-2018.

Frivillig ungdomsarbeider i St. Johannes fra oppstart
Leder for St. JO ungdomslag 2013/2014 og 2014/2015
Styremedlem for St. JO 2015/2016
Lektor på ukedager
Har vært innom søndagsskolen og katekesen som lærer/frivillig arbeider
August 2012 – desember 2015
Frivillig illustratør for Q-bladet, NUK
August 2011 –
Frivillig arbeider for NUK
Styremedlem for SOUL for 2011/2012 og 2012/2013
Har vært deltaker på diverse NUK-arrangemener, f.eks. lokallagsseminar, AA-helg og troens år
Har vært leder på diverse NUK-arrangementer, f.eks. juniorleir, AA-helg og konfirmanthelger.
3. oktober 2016 (30% stilling) –  1. august 2017 (50% stilling) – 
Barne- og ungdomsarbeider i St. Johannes menighet, Oslo

Privat: Adresse Martha Tynes vei 11, 0960 Oslo 

av Mats Tande publisert 10.10.2016, sist endret 19.08.2017 - 00:23