Iver Lykke

LYKKE, Iver, født 1935, oppvokst i Trondheim. Cand. med. 1960 fra Universitetet i Bergen. Godkjent spesialist i psykiatri 1972 og i barnepsykiatri 1976. Overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Halden fra 1977. Bosatt i Fredrikstad fra 1973. Medlem av St. Birgitta katolske menighet.

2003–2006
Medlem av Oslo katolske bispedømmes Fagetiske Råd

Privat: Adresse  Moreneveien 42, 1605 Fredrikstad Telefon  69 31 29 80

av Webmaster publisert 29.10.2006, sist endret 09.11.2017 - 23:21