Ingrid Rosendorf Joys

Ingrid Rosendorf JoysE-post ingrid(dot)r(dot)joys(at)gmail(dot)com

JOYS, Ingrid Rosendorf, født 20. mars 1971.

Utdannet sosiolog/cand.polit, med hovedfag i økonomisk sosiologi og hovedfokus på utvikling i land i sør. Skrev hovedfagsoppgave om "grunnlaget for økonomisk utvikling i Øst-Timor" i 2001 og skrev mellomfagsoppgave om "politisk utvikling, eller på vei mot et demokratisk Tanzania" i 1994. Har ellers historie grunnfag, statsvitenskap grunnfag og samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling (statistikk) i fagkretsen.

Jobbet på St. Paul skole som lærer og assistent (1990-1991); på NTNU med undervisning/veiledning (1996-1998); på Norges Unge Katolikker (NUK) som organisasjonssekretær (1999-2000); i Utlendingsdirektoratet (2002) og i Caritas Norge som programkoordinator og informasjons- og innenlandskonsulent 8. april 2002 – 1. september 2007.

Fra 1. september 2007 informasjonsleder i European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.

Leder i NUK (1998-1999).

Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog 1. februar 2010 – 26. februar 2014.

Representerer Oslo katolske bispedømme i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, hvor hun også sitter i arbeidsutvalget.

Sitter i styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet fra oktober 2013.

Sitter ex.officio i Kommisjonen for rettferdighet og fred og Økumenisk kommisjon.

Gift med Jorge, mor til Anna (født 1997), Frieda (1999) og Lukas Xavier (2005).

1. september 2012
Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme (i permisjon i 2016)
26. februar 2015 –
Leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
April 2015–
Medlem av av Arbeidsutvalget i styret for Norges kristne råd
1. oktober 2015
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme (i permisjon i 2016)

Kontor: Telefon 23 219 517

Privat: Adresse Wessels gate 5, 0165 Oslo Telefon 40 21 51 32

av Webmaster publisert 18.12.2010, sist endret 05.01.2016 - 16:13