Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ingrid Rosendorf Joys

Ingrid Rosendorf JoysE-post Ingrid(dot)Rosendorf(dot)Joys(at)katolsk(dot)no

JOYS, Ingrid Rosendorf, født 20. mars 1971.

Utdannet sosiolog/cand.polit, med hovedfag i økonomisk sosiologi og hovedfokus på utvikling i land i sør. Skrev hovedfagsoppgave om "grunnlaget for økonomisk utvikling i Øst-Timor" i 2001 og skrev mellomfagsoppgave om "politisk utvikling, eller på vei mot et demokratisk Tanzania" i 1994. Har ellers historie grunnfag, statsvitenskap grunnfag og samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling (statistikk) i fagkretsen.

Jobbet på St. Paul skole som lærer og assistent (1990-1991); på NTNU med undervisning/veiledning (1996-1998); på Norges Unge Katolikker (NUK) som organisasjonssekretær (1999-2000); i Utlendingsdirektoratet (2002) og i Caritas Norge som programkoordinator og informasjons- og innenlandskonsulent 8. april 2002 – 1. september 2007.

Fra 1. september 2007 informasjonsleder i European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.

Leder i NUK (1998-1999).

Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog 1. februar 2010 – 26. februar 2014.

Representerer Oslo katolske bispedømme i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, hvor hun også sitter i arbeidsutvalget.

Sitter i styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet fra oktober 2013.

Sitter ex.officio i Kommisjonen for rettferdighet og fred og Økumenisk kommisjon.

Gift med Jorge, mor til Anna (født 1997), Frieda (1999) og Lukas Xavier (2005).

1. september 2012
Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme

Kontor: Telefon 23 219 517

Privat: Adresse Wessels gate 5, 0165 Oslo Telefon 40 21 51 32