Ireneusz Zielinski

ZIELINSKI, Ireneusz, diakonviet 30. mars 1996 i St. Olavs domkirke i Oslo, presteviet 5. april 1997 samme sted av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.

5. april (innsatt 11. mai) 1997 – 31. august 1999
Kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger
1. september 1999 – 31. juli 2003
Kapellan i St. Paul menighet i Bergen
1. august 2003 – 1. juli 2004
Sabbatsår i Frankrike
1. juli 2004 – 1. august 2009
Sogneadministrator i St. Josef menighet i Haugesund
8. oktober 200718. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. august 2009
Midlertidig ansvar for den del av St. Olav menighet i Tønsberg som vil bli utskilt som en egen menighet i Sandefjord inntil et pastoralteam er opprettet for Larvik og Sandefjord
1. august 200915. august 2010
Sogneadministrator i St. Frans menighet i Larvik
15. august 2010 – 13. januar 2015
Til disposisjon for generalvikaren i Oslo katolske bispedømme
20. august 2011 – 13. januar 2015
Stiftskapellan med særlig ansvar for sjelesorg på sykehus og i fengsler på Østlandet

Fratrådt 7. juni 2018.

av Webmaster publisert 13.08.2010, sist endret 16.06.2018 - 12:04