Jolanta Gluksman

Jolanta Gluksman (foto: Peter Bjerke 2011)GLUKSMAN, Jolanta, født 12. juni 1964 i Szczecinek, Polen. Kom til Norge 1996.

Utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Oslo. Videreutdanning innen sosialpedagogikk fra Høgskolen i Telemark, og innen folkehelse fra Høgskolen i Akershus. Er i tillegg utdannet tolk (polsk-norsk) fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Oslo.

I perioden 1. oktober 2009 – 31. desember 2010 ansatt i 20% stilling i Oslo katolske bispedømme, i forbindelse med den polske sjelesorgens informasjonsinitiativ for polske arbeidsinnvandrere.

1. august 2011 – 31. desember 2011 ansatt i 50% stilling som prosjektkoordinator i nasjonalsjelesorgen. Hun holdt kurs primært for polske kvinner med barn i Norge, med blandt annet opplæring i helsesystem, skolesystem, arbeidsliv, forsikringer og økonomi. Hun bisto også med veiledning i administrative saker, tolking og hjelp med spørsmål som polske arbeidsinnvandrere måtte ha.

Privat: Adresse Røyskattveien 2B, 1413 Tårnåsen Telefon 91 60 18 11 (mobil)

av Webmaster publisert 17.09.2010, sist endret 10.11.2017 - 00:11