LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

4. uke i advent

 

Joseph Mulvin

Joseph Mulvin (foto: Mats Tande 2012-01-30)E-post Joseph(dot)Mulvin(at)katolsk(dot)no

MULVIN, Joseph O.P., født 5. mai 1948 i Dublin, Irland. Avla de første løfter 15. september 1967 i Cork, og de evige løfter 15. september 1971 i Dublin. Diakonviet 26. juni 1972 i Dublin og presteviet 2. juli 1973 samme sted.

1975–1979
Leder av retrettvirksomheten for dominikanerne i Irland
1979–1984
Lærer ved Dominican College, Newbridge
1984–1990
Sognekurator ved St. Saviour's menighet (bispedømmet Waterford)
1991–1993
Kallsansvarlig for dominikanernes irske provins

Ankom Norge 7. februar 1999, og er tilknyttet St. Dominikus kloster, Oslo.

Privat: Adresse Boks 5036 Majorstuen, 0301 Oslo Telefon 22 43 07 71 (resepsjon), 21 94 95 03 (direkte)