Jeyanthan Pachchek

Jeyanthan Pachcheck E-post Jeyanthan(dot)Pachchek(at)katolsk(dot)no

PACHCHEK, Paul Jeyanthan O.M.I, født 23. desember 1970 i Pesalai, Sri Lanka.

Utdannet lærer. Inntrådt hos oblatfedrene 6. januar 1989, avla første løfter 8. september 1995 og evige løfter 6. januar 1999. Diakonviet 11. april 1999 i Roma, Italia av erkebiskop Marcello Zago OMI. Presteviet 12. januar 2000 i Mannar av biskop Rayappu Joseph av Mannar.

Snakker tamil, engelsk og italiensk.

Kom til Norge 4. desember 2014 for å arbeide i sjelesorgen på tamilsk i Oslo katolske bispedømme.

15. september 2015
Tilknyttet Innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme (50%)
15. september 2015
Kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (50%)

Privat: Adresse Bredtvetveien 2E, 0950 Oslo Telefon  463 21 641 (mobil)

av Mats Tande publisert 09.08.2014, sist endret 12.09.2017 - 11:38