Jan Rommelse


ROMMELSE, Jan (Johannes Joseph) S.M., født i Rotterdam i Nederland den 27. oktober 1908. Første løfter i maristordenen 1929. Presteutdannelse i Nederland, Tyskland og Belgia. Presteviet i Passau (Bayern) i Tyskland i 1934. Kom til Norge 1936.

1937-1.10.1947:
Sogneprest i Stabekk
1.10.1947-1.1.1954:
Sogneprest i Hønefoss
1.1.1954-24.8.1979:
Redaktør for "Uit Het Land van St. Olav", og misjonsprokurator, bosatt i Nederland
1964-24.8.1978
Sogneprest i Porsgrunn
24.8.1978-21.10.1983:
Sogneprest i Hønefoss
1983-1990
Bosatt i Lillestrøm hos St. Elisabethsøstrene

Døde i Lillestrøm den 14. april 1990.

av Webmaster publisert 11.03.2003, sist endret 11.03.2003 - 00:34