Jana Solem

Jana Solem (Foto: Mats Tande 2012-01-06) E-post Jana(dot)Solem(at)katolsk(dot)no

SOLEM, Jana, født 2. januar 1974 i Kromeríz i Den tsjekkiske republikk. Magistergrad fra Det filosofiske fakultet ved Universitetet i Brno i historiske hjelpevitenskaper og latin, samt tre år kunsthistorie. Diplomarbeidet var transkript og kommentert utgivelse av karmelittenes arkiv fra 1600-tallet, som et ledd i saligkåringsprossesen for grunn­leggersken ven. Maria Electa a Jesu. Avsluttende arbeid i latin var oversettelse av erkebiskop Jan av Jenstejns mystikkdikt til tsjekkisk.

Jana skriver historiske romaner på tsjekkisk, og i Norge har hun utgitt Norsk slektshistorisk bibliografi i samarbeid med sin mann.

Hun avla evige løfter i St. Dominikus' tredje orden i 1998 i Brno.

Gift med Jan Frederik, to barn.

1. oktober 2008 -
Sekretær og resepsjonist for priorinnen ved Katarinahjemmet og for Katarinahjemmets Gjestehus

Privat: Adresse  Gamle Bygdev. 98, 1284 Oslo Telefon  22 62 10 36

av Webmaster publisert 07.10.2008, sist endret 06.05.2012 - 00:52