Karol Michalczuk

E-post Karol(dot)Michalczuk(at)katolsk(dot)no  Karol Michalczuk (foto1)

MICHALCZUK, Karol, født 22. oktober 1978 i Torun, Polen.

Mastergrad i teologi med spesialisering i pastoral-religiøs utdanning fra UMK i Torun i 2006. Jobbet som kateket i ungdomsskolen.

Kom til Norge i 2007 og var tidligere engasjert i polsk katekese ved St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Ansatt i Oslo katolske bispedømme 1. april 2011–1. oktober 2017, først som medarbeider ved nasjonalsjelesorgen, deretter som redaktør for bladet Informator Katolicki

av Mats Tande publisert 03.03.2011, sist endret 22.09.2017 - 17:17