Katherine Esquivel

E-postKatherine(dot)Esquivel(at)katolsk(dot)no

ESQUIVEL, Katherine, Katherine har vokst opp i Oslo og har vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet, særlig i St. Olav domkirkemenighet.  I dag er hun student ved universitetet i Stavanger og arbeider for tiden med en master som petroleumsingeniør.

Siden hun kom til Stavanger som student, har hun vært aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet i St. Svithun menighet, både som katekeselærer for 1. klasse og som leder for SKUF (Stavanger katolske ungdomsforening).

April 2016 – 

Barne- og ungdomsarbeider i St. Svithun menighet i Stavanger

Telefon 51 51 70 20 (kontor), 40 29 22 72 (privat)

av Mats Tande publisert 03.05.2016, sist endret 02.10.2017 - 13:07