Kari Hauge

HAUGE, Kari Else, født 20. august 1946, to barn. Cand.mag. med fagene sykepleie, pedagogikk og sosiologi; tidligere rektor ved Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag. Nå høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Ble opptatt i Den katolske kirke i 1965.

Birgittineroblad (det vil si medlem i birgittinernes 3. orden).

Hun har vært leder for menighetsrådet i St. Olavs menighet i Trondheim og Olsok-komiteen, og var fra 1998 kansellist og økonom i Trondheim katolske stift, samt sekretær i økonomiutvalget i stiftet, inntil 24. juni 2011.

av Webmaster publisert 04.07.2006, sist endret 09.11.2017 - 23:22