Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad

POLLESTAD, Kjell Arild O.P. Norsk dominikaner, prest og forfatter, født i Hå på Jæren 27. mai 1949. Etter examen artium arbeidet han som lærervikar i realskolen og ungdomsskolen. Studerte russisk ved universitetet i Oslo 1971-1972, deretter teologi samme sted. Cand. theol. 1977. Konverterte i 1975 til Den katolske kirke, og trådte samme år inn i dominikanerordenen. Lisensiat i katolsk teologi, Institut Catholique de Toulouse, 1979. Studier i gammelorientalske språk (syrisk og koptisk), Pontificium Institutum Biblicum, Roma, 1979-1981. Presteviet i Oslo 12. april 1980 av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.

1981-1988
Tilknyttet og bosatt i St. Dominikus, Oslo
1981-1988
Leder for Katolsk Informasjonstjeneste
1985-1990
Medarbeider ved utgivelsen av Katolsk Bønnebok
1988-1996
Sogneprest i Tønsberg
1991-2000
Komiteformann og redaktør for Katolsk Salmebok
1997-2000
Bosatt i Tønsberg
2000-høsten 2005
Tilknyttet og bosatt i St. Dominikus, Oslo
Høsten 2005-
Tilknyttet dominikanernes kloster St. Jacques i Paris
Høsten 2011
Søkte om laisering og om å bli løst fra ordensløftet.

Skjønn- og faglitterær produksjon: (flere årstall bak tittelen innebærer nyutgivelser)
Lofottorsk på nonnebord, 1984, 1990
Min Islandsferd, 1986, 1994
Skål for Norge, 1987, 1990
17. mai i Samarkand, 1988, 1995
Paven i Rom, 1989
Veien til Rom: Hvordan jeg ble katolikk, 1990, 1993, 1999
Maten er halve føda, 1991, 1995, 1999
Humørpiller: Muntre epistler i utvalg, 1992
Pater Hilarion, 1993, 1995
Parabol: Dagbok 1994-1996, 1996
Therese: En kjærlighetshistorie fra virkeligheten, 1997
Veier overalt: Dagbok 1996-1998, 1998
Livet er bedre enn sitt rykte, 1999
Middagshøyde: Dagbok 1998-2000, 2000
Gleden er gratis: Pollestads beste (Antologi for Den norske bokklubben), 2002
Mestermøte, Mat mellom himmel og hav, 2003
Samtaler med Horats. Dagbok 2000-2004. 2004
Tre muntre herre i Roma (med Jan E. Hansen og Thomas Thiis-Evensen) 2005
Bernadette. Piken som så Jomfru Maria. 2005
Kielland privat. Et brevportrett tegnet av ham selv. 2006
Peters svar. Kristendom for dannede hedninger og lunkne kristne. 2007
Anklaget. Dagbok 2008 – 2011. 2011
Oversettelser:
Johannes Paul II: Gå ut og forkynn det glade budskap. Pavens taler og prekener under Norgesbesøket, 1989
Jean-Yves Leloup: Ord fra Athos, 1994
Kirkeliv i nord før Svartedauden: Biskop Laurentius' saga, 2001
Gjendiktninger:
Konstantinos P. Kavafis: Siden jeg ikke kan tale om min kjærlighet, 2002
Fioretti. En blomsterkrans om Frans av Assisi og hans første brødre. 2005
Utmerkelser:
Cappelen-prisen 1990
Medlem av Det Norske Akademi for sprog og litteratur