Kaare Seeberg Sidselrud

SIDSELRUD, Kaare Seeberg, født 10. desember 1963 i Oslo. Gift, ett barn. Cand.mag. Har studert jus, historie og arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo. Har arbeidet deltid ved Den internasjonale sommerskole, Universitetet i Oslo, fra 1995-2000 som ekskursjonsleder, samt deltid ved Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Har eller har hatt tillitsverv i en lang rekke organisasjoner og i offentlig sammenheng. Har vært aktivt involvert i humanitært arbeid innenlands og utenlands siden 1988. Har bl.a. vært arkivar og biblioteksansvarlig i Det Norske Studentersamfund, medlem av Frogner menighetsråd i Den Norske Kirke, samt kasserer og leder for menighetsrådet til Den Norske Kirkes Studentmenighet i Oslo. Meddommer i Oslo Byrett.

Freelanceskribent, spesielt innen historie og historiske hjelpevitenskaper som genealogi og heraldikk. Styremedlem, redaktør Norsk Heraldisk Forening fra 2000, formann Rådgivende Utvalg, Norsk Heraldisk Forening fra 2003, leder for arbeidsgruppen for kirkelig heraldikk, Norsk Heraldisk Forening fra 2007. Medlem av Kyrkoheraldikgruppen, Svenska Heraldiska Föreningen fra 2005. Medlem av Heraldisk Råd, Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla fra 2002. Styremedlem Skandinavisk Heraldisk Selskap fra 2007, medlem av redaksjonen for Heraldisk Tidsskrift fra 2006/2007. Spesialist på kirkelig heraldikk og arbeider med utvikling av nye kirkelige våpen bl.a. for den katolske kirke. Innvalgt som assosiert medlem av Academie Internationale d'Heraldique i juni 2008.

Konverterte til Den katolske kirke i 1999. Medstifter av og leder for Katolsk Studentlag 1999-2001. Ansatt i St. Hallvard kirke som menighetssekretær fra 1. august 2000, fra 1. juli 2001 som kontorleder, frem til 31. mai 2004. Sekretær for menighetsrådet i St. Hallvard kirke i samme periode.

Arbeider med prosjektene "Studentenes rolle i nasjonsbyggingsprosessen (Prosjekt 2005) i Norge og Finland" og "Norske og nordiske katolske biskoper efter reformasjonen og deres våpenføring, samt emblembruk i de katolske kirker i Norden efter reformasjonen", "Norske pre-reformatoriske bisperekker og biskopssegl".

Representant for de ansatte i menighetene i Pastoralrådet i OKB for perioden 2003-31. mai 2004.

av Mats Tande publisert 08.03.2021, sist endret 08.03.2021 - 22:43