Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Leo van Eekeren


Leo van Eekeren

van EEKEREN, Leo O.F.M.. Født i Appeltern (bispedømmet s'Hertogenbosch) i Nederland den 13. august 1899. Trådte inn i fransiskanerordenen i 1918. Presteviet i Weert den 22. mars 1925. Kom til Norge 1927.

1929-1930
Kapellan i Arendal
1930-1931
Vikar i Tønsberg
1931
Kapellan i Arendal
September 1931-1932
Vikar i Tønsberg
1932-1. november 1934
Kapellan i Arendal
1. november 1934-22. august 1937
Konstituert midlertidig sogneprest (vikar) i Arendal
1937-1938
Spiritual ved fransiskanernes kommunitet i St. Hallvard, Oslo
September/oktober 1938-1.10.1950
Rektor på Sylling
1.11.1950-1.11.1951
Fungerende sogneprest (dvs. sogneadministrator) i Haugesund
1.11.1951-
Rektor på Sylling

Død 25. januar 1955 på Sylling.