Le Van Lai

Foto: Liv Annette Waraas 2017-08-27

E-post Le(dot)Van(dot)Lai(at)katolsk(dot)no

LE VAN, Lai, diakon, født 1946 i Vietnam.

18. juli 1969
Marineoffiser i Sør-Vietnam
8. mai 1979
Døpt ombord det norske skipet "Berge Sisu" under dens jomfruferd, i havnen i Singapore, av p. Simon Vo Hoang Phuong Linh, som også kom til Norge.
23. august 1979
Ankom Norge som politisk båtflyktning
27. juni 1989
Sivilingenør i Petroleumsteknologi ved Distriktshøgskolen i Stavanger
15. mars 1996 – 17. august 2014
Kirkelig assistent i Stavanger. Utnevnt av biskop Gerhard Schwenzer
31. mai 2011
Opptatt som aspirant til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme
24. august 2012 (festen for den hellige apostel Bartolomeus)
Mottok ordinasjonskandidaturet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
9. februar 2013 
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig 
21. september 2013 (festen for den hellige apostel Matteus) 
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig (i kapellet på Katarinahjemmet) 
17. august 2014
Diakonviet i St. Svithun kirke av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Privat: Adresse  Duberget 6, 4034 StavangerTelefon 489 90 277

av Webmaster publisert 16.11.2002, sist endret 20.12.2022 - 16:15