Liv Hegna

Liv Hegna E-post L.Hegna(at)online(dot)no

HEGNA, Liv Marie. Cand.philol. (hovedfag i filosofi) fra Universitetet i Oslo. Tidligere mangeårig journalist i Aftenposten.

2005-2007
Formann i menighetsrådet i St. Olav domkirkemenighet
2005-2007
Medlem av Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
13. mars 2007 -
Varamedlem i styret for St. Eystein presteseminar
2014 -
Leder menighetsrådet, St Olav domkirkemenighet og menighetsrådets representant i PRO

Privat: Adresse  Skøyen terrasse 28, 0276 Oslo Telefon 995 86 838

av Webmaster publisert 14.07.2009, sist endret 06.01.2016 - 17:02