Lars Jul Hansen

Lars Jul Hansen (Foto: Mats Tande 2012-01-08)JUL HANSEN, Lars, født 5. august 1948.

Permanent diakon i Oslo katolske bispedømme. Tilknyttet St. Olav domkirkemenighet, Oslo fra sommeren 2015.

6. januar 2011
Innsatt som lektor (St. Olav domkirke, Oslo)
29. juni 2011
Innsatt som akolytt (St. Olav domkirke, Oslo)
8. januar 2012
Diakonviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i St. Olav domkirke, Oslo (bilder)
Virket deretter som diakon i St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal før han flyttet til Oslo.

Døde 4. september 2018.

av Mats Tande publisert 30.06.2011, sist endret 04.09.2018 - 09:36