Lena Tande

Lena Tande E-post Lena(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Lena, født 21. april 1958 i Trondheim.

Aktiv i ungdomsarbeidet i Midt-Norge i en årrekke.

Utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne 1979.

Grunnfag i psykologi 1985 samt utdannelse innen veiledningspedagogikk og spesialpedagogikk; master i førskolepedagogikk ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet 2008.

Pedagogisk leder og enhetsleder og spesialpedagog ved flere barnehager i Trondheim.

Lang erfaring fra verv som katekese og evangelieforklaring, samt medlem i menighetsråd, fra St. Olav menighet i Trondheim.

Søster av Claes og Mats. Mor til Thea.


15. juli 2010 – gjenutnevnt 1. mai 2013
Kontaktperson ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig medarbeider for Trondheim stift

Privat: Adresse  Sverresdalsveien 16, 7020 Trondheim Telefon  72 55 38 35, 909 78 698 (mobil)

av Webmaster publisert 19.07.2010, sist endret 13.05.2013 - 15:54