Mirabella Andrew

Foto: Mats Tande 2012-09-29 E-post Mirabella(dot)Andrew(at)katolsk(dot)no

ANDREW, Mirabella, født 27. august 1979. Oppvokst i Sri Lanka og Tromsø, hvor hun satt i menighetsrådet i Vår Frue menighet. Aktiv i Norges Unge Katolikker, blant annet tidligere medlem av landsstyret.

Utdannelse i økonomi og administrative fag fra Tromsø.

5. mars 2008 - 1. mai 2009
Regnskapsmedarbeider (20% stilling) for St. Olav domkirke, Oslo
1. oktober 2008 - 1. mai 2009
Regnskapsfører (20% stilling) for St. Eystein presteseminar
1. mai 2009 -
100% stilling som regnskapsmedarbeider i Oslo katolske bispedømme
av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.09.2012 - 18:43