Marta Bivand Erdal

E-post Marta(dot)Bivand(dot)Erdal(at)katolsk(dot)no

ERDAL, Marta Bivand, født 18. oktober 1979 i Poznan i Polen. Bodde i Bodø 1982-1988, og Bergen fra 1988. Var aktiv i St. Paul menighet i Bergen med ministrantarbeid, barnehelger og ungdomsarbeid. Bodd og studert i London 1999-2002 (Bachelor i Samfunnsgeografi), og i Oslo fra 2003 (Master i Samfunnsgeografi, med vekt på utvikling).

Har hatt en rekke oppgaver og verv i NUK-sammenheng, både i Bergen og Oslo. Har blant annet vært leder i NUKs Karitativt Utvalg, som har ansvar for den årlige Adventsaksjonen (i samarbeid med Caritas Norge).

20. mai 2003 - 30. august 2003
Vikar på NUKs sekretariat med arbeidsoppgaver særlig knyttet til NUKs ulike arrangementer
1. september 2003 - 31. desember 2003
Vikar på NUKs sekretariat
2003 - 2005
Medlem av Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)s arbeidsgruppe Nord/Sør
2004 - 2005
Representant for NUK i styret for LNU
1. januar 2004 - 28. februar 2007
Organisasjonskonsulent i NUK (i permisjon 7. september 2005 - 1. mai 2006)
2009 - 2016
Representerte Oslo katolske bispedømme i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) (vararepresentant 2016-2017)
2013 - 2017
Vara i styret for HL-senteret

Privat: Adresse  Olav Nygards veg 220, 0688 Oslo Telefon  45 21 76 48

av Webmaster publisert 21.06.2010, sist endret 31.05.2016 - 15:21