Maria Elizabeth Fongen

Maria Fongen E-post Maria(dot)Fongen(at)katolsk(dot)no

FONGEN, Maria Elizabeth

Cand. philol. med kinesisk hovedfag fra Universitetet i Oslo.

26. juni 2002 – (permisjon 1. oktober 2010 – 1. september 2013) –
Familiepastoral rådgiver ved Kateketisk senter (tidl. Pastoralavdelingen) i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)
30. oktober 2005 – 8. desember 2010
Leder for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Kontor:Telefon 23 21 95 77

av Webmaster publisert 01.12.2010, sist endret 20.11.2020 - 14:15