Maria Elizabeth Fongen

Maria Fongen E-post Maria(dot)Fongen(at)katolsk(dot)no

FONGEN, Maria Elizabeth, f. 15. mai 1960 i Oslo. Gift, ti barn.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid siden 1980.

Cand. philol. med kinesisk hovedfag fra Universitetet i Oslo.

26. juni 2002 – (permisjon 1. oktober 2010 – 1. september 2013) –
Familiepastoral rådgiver ved Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling (60% stilling)
30. oktober 2005 – 8. desember 2010
Leder for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Kontor: Telefon  23 21 95 77

av Webmaster publisert 01.12.2010, sist endret 19.08.2014 - 12:08