Marius Benedict Horn


Marius Benedict Horn E-post Marius(dot)Horn(at)katolsk(dot)no

HORN, Marius Benedict, født 12. september 1981 i Tønsberg, hvor han også er oppvokst. Har bodd den siste tiden i Oslo.

Utdannet i prehospital akuttmedisin og arbeidet ved Ullevål Universitetssykehus frem til sommeren 2005. Har vært aktiv i Norges Unge Katolikker, sittet i flere landsstyrer som representant for leirutvalget, og jobbet spesielt med NUKs leirvirksomhet. Har også jobbet som kateket for konfirmantene i St. Hallvard kirke i Oslo.

Høsten 2005 - 18. juni 2010
Prestestudent for Oslo katolske bispedømme ved Allen Hall Seminary i London
12. mai 2007
Innsatt som lektor i Allen Hall av biskop John Arnold, assistentbiskop av Erkebispedømmet Westminster
3. september 2007-juni 2008
Ettårig menighetspraksis i St. Paul menighet i Bergen

Privat: Telefon  90 97 05 23 (mobil)

av Webmaster publisert 29.06.2010, sist endret 29.06.2010 - 19:04