Marcelo Gabriel Jofré

Marcelo Gabriel Jofré

Født 22. januar 1964 i Buenos Aires i Argentina. Diakonviet 15. mars 1991 i katedralen i Morón (et bispedømme i Buenos Aires fylke) i Argentina av biskop Justo Oscar Laguna. Presteviet 4. oktober 1991 i Morón av biskop Laguna. Utdannelse i filosofi, teologi og kirkerett. Professor i moralteologi og filosofi.

Kapellan i menighetene "Santos Angeles Custodios" (1991-1992), "San Judas Tadeo" (1992) og "Santa Teresa del Niño Jesú" (alle i Ituzaingo). Sogneprest i "Santa Teresa del Niño Jesú" (1995-2001) (Ituzaingo) og i "Cristo Rey" (2001-2004) (Haedo). Dessuten har han vært dekan i både Ituzaingo og Haedo, og sjelesørger for Cursillo-bevegelsen, Liga de Madres de Familia, og Movimento de Partidas.

Kom til Norge den 14. desember 2004, for å virke som sjelesørger for spansktalende katolikker.

Reiste tilbake til Argentina 30. mars 2005 på grunn av bispeskifte i hans bispedømme. Etter at en ny avtale, i utgangspunktet for 3 år, ble inngått, kom han tilbake til Oslo den 26. desember 2005.

Forlot Norge 4. juli 2011.

av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 29.09.2011 - 20:18