Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Mirosław Ksiązek

Miroslaw Ksiazek

KSIĄZEK, Mirosław MSF, født 1968 i Zlotów (bispedømmet Bydgoszcz, Polen), presteviet 7. mai 1994 i Kazimierz Biskupi, bispedømmet Włocławek (Polen).

Kom til Norge (Tromsø) den 20. januar 1996.

1996 – 1998
Hjelpeprest i St. Mikael menighet, Hammerfest
1998 – desember 2000
Kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø
Desember 2000 – 1. februar 2001
Hjelpeprest i St. Olav menighet, Trondheim
1. februar 2001 – 11. april 2002
Kapellan i St. Olav, Trondheim
11. april 2002 – september 2002
Hjelpeprest i St. Eystein, Bodø
15. oktober 2002 – 31. august 2005
Kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø. I tillegg et særlig ansvar for Øst-Finnmark, som inngår i St. Mikael menighet, Hammerfest.
1. september 200516. august 2009
Sogneprest i Harstad
7. april 200930. april 2010
Generalvikar i Tromsø stift
16. august 20095. august 2012
Sogneprest i Tromsø
1. september 201225. november 2012
I Polen
25. november 201225. august 2013
Sogneadministrator i  Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen

Forlot Norge 26. august 2013.

 Adresse Parrochia S. Remigio, Piazza Colleverde 9, I-00010 Guidonia (Roma), Italia Telefon +39 0774 571503