Mathias Ledum

E-postMathias(dot)Ledum(at)katolsk(dot)no

LEDUM, Mathias, født 18. juli 1995.

Kommer fra Tretten i Gudbrandsdalen, og har vært aktiv i Mariakirken menighet på Lillehammer som ministrant, lokallagsleder i ungdomsarbeidet og kateket. De siste årene har han også engasjert seg i Norges Unge Katolikker hvor han har vært både deltaker og leder på ulike arrangementer. Han var også delegat for NUK i et utvekslingsprosjektet i samarbeid med Caritas Honduras (2014–2015), og har vært leder for karitativt utvalg og vikarierende organisasjonskonsulent i organisasjonen.

Har internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.

1. august 2016 – 1. juli 2017
Vikarierende katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
1. august 2017 – 1. juli 2018
Barne- og ungdomsarbeider i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
av Heidi Øyma publisert 10.05.2016, sist endret 20.08.2018 - 11:04