Mathias Ledum

Mathias Ledum.jpg

E-post mathias.ledum@katolsk.no

LEDUM, Mathias, født 18. juli, kommer fra Tretten i Gudbrandsdalen, og har vært aktiv i Mariakirken menighet på Lillehammer som ministrant, lokallagsleder i ungdomsarbeidet og kateket.

Han er også engasjert i Norges Unge Katolikker hvor han har vært både deltaker og leder på ulike arrangementer. Han var delegat for NUK i et utvekslingsprosjektet i samarbeid med Caritas Honduras (2014–2015), og som leder for karitativt utvalg og vikarierende organisasjonskonsulent i organisasjonen (2015–2018).

Han har internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.

Mars 2016 – juli 2016
Vikarierende organisasjonskonsulent i NUK
1. august 2016 –
Vikarierende katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
2017 – 2018
Barne- og ungdomsarbeider i St. Olav katolske domkirkemenighet
2018 – 2019
Propaedeutisk år ved Royal English College of St. Alban, Valladolid
2019 –
Tilknyttet Venerable English College, Roma
av Mats Tande publisert 10.05.2016, sist endret 28.07.2020 - 15:14