Mariusz (Bruno) Lewandowski

Mariusz Lewandowski

LEWANDOWSKI, Mariusz (Bruno) O.F.M., født 26. oktober 1968 i Wrocław, Polen. Avla evige løfter i fransiskanerordenen den 16. oktober 1994 og ble presteviet den 25. mai 1996 i Wrocław. Tilhører den polske St. Hedvig-provinsen. Han arbeidet som kapellan og kateket i St. Paschalis menighet i Racibórz i fire år. Ankom Norge den 28. juli 2000.

1. mai 2001 - 1. september 2008
Kapellan i St. Hallvard, Oslo
9. februar 2007 - 1. september 2008
Guardian for kommuniteten av fransiskanerne av St. Hedvig-provinsen

Kalt tilbake til Polen fra 1. september 2008.

av Webmaster publisert 28.08.2008, sist endret 07.11.2017 - 16:14