May-Lisbeth Myrhaug

May-Lisbeth Myrhaug. Foto: E. B. Nilsen

MYRHAUG, May-Lisbeth, født i Gáivuotna – Kåfjord i 1948, utdannet sykepleier fra Høgskolen i Bodø og magister i religionshistorie fra Universitetet i Oslo med fagene filosofi, arkeologi og religionshistorie. Har også studier i teatervitenskap og samisk språk. Dessuten ett års etikkstudier og studier i sjelesorg ved det katolske presteseminaret i Stockholm stift. Har ett års studier i teologi ved Universitetet i Oxford, England.

Jobber som freelance forfatter, skribent og med undervisning.

Tidligere leder for Katolsk Forum i St. Dominikus i Oslo, samt vært sakristan i St. Dominikus kirke i fem år.

Ledet i flere år en samtalegruppe i mystikk og åndelighet, "Mester Eckhart-gruppen", ved Katarinahjemmet/St. Dominikus.

Representerte Oslo katolske bispedømme i den regjeringsoppnevnte "Verdikommisjonens" underutvalg, Utvalget for religionsdialog. Leder for en av arbeidsgruppene.

Representerer Oslo katolske bispedømme i den økumeniske "tiår mot vold"-gruppen.

Vararepresentant i styret for STL i Holocostsentret, Bygdøy, Oslo.

2000 – 31. juli 2009
Oslo katolske bispedømmes representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
8. juni 2001 – februar 2003
Leder for kommisjonen for Rettferdighet og Fred i Oslo katolske bispedømme, etter å ha vært medlem siden 1999
2002 – 2008
Medlem av redaksjonen til det katolske tidsskriftet St. Olav
15. november 2007 – 26. februar 2014
Leder for Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog
Juli 2009 – januar 2017
Leder for Katolsk Akademi
20. august 2009 – 15. januar 2013
Medlem av Norsk katolsk bisperåds religionspolitiske kommisjon

Døde i Oslo den 4. januar 2017, 68 år gammel.

av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 05.01.2017 - 23:46