Morten Person


Morten Person

PERSON, Morten O.P., født i Mo i Rana (prelaturet Tromsø) den 7. oktober 1960. Konverterte i Mo i Rana i 1975. Trådte inn i dominikanerordenens novisiat i Strasbourg i Frankrike i 1984. Videre studier i Lille i Frankrike, og i Fribourg i Sveits. Diakonviet i Paris den 21. september 1991, presteviet i St. Dominikus i Oslo den 6. juni 1992.

1992-1996
Virket i dominikanernes kommunitet St. Dominikus i Oslo
14. januar 1996-14. juni 1998
Kapellan i Bodø
14. juni 1998-14. juni 1999:
Sogneadministrator i St. Olav-Trondheim
8. september 1999-1. november 2002:
Sogneadministrator i Lillehammer
1. november 2002-29. januar 2003:
Tilknyttet dominikanernes kommunitet St. Dominikus i Oslo
29. januar-9. april 2003:
Vikar for sognepresten i St. Eystein, Bodø.
10. april 2003
Tilknyttet dominikanernes kommunitet St. Dominikus i Oslo

Døde 14. august 2004 i Mo i Rana. Begravet i Oslo.

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 22.07.2009 - 15:42