Maria Junttila Sammut

 Maria Junttila Sammut

E-post Maria(dot)J(dot)Sammut(at)katolsk(dot)no

SAMMUT, Maria J, født i Tromsø 29. april 1975.

Master i teologi og doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, med avhandling om The Theology of Tradition of Joseph Ratzinger: A Historical and Systematic Analysis.

Fra 1. januar 2011 i en 20% stilling som prosjektkonsulent i Oslo katolske bispedømme. Med denne ettårige prosjektstillingen ledet hun arbeidet med å lage en pastoralplan for bispedømmet.

Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid 1. mars 2011–2014. Sekretær for bispedømmets pastoralråd høsten 2013–høsten 2016.

Gift, fire barn (2009x2, 2012, 2015).

1. februar 201331. mars 2017
Leder for pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse Skogryggveien 2C, 0781 Oslo Telefon 488 67 451

av Mats Tande publisert 05.03.2011, sist endret 08.04.2017 - 00:11