Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Martha Skretteberg

Martha Rubiano Skretteberg (Foto 2) E-post Martha(dot)Skretteberg(at)caritas(dot)no

SKRETTEBERG, Martha Rubiano, født 11. april 1962.

Utdannet jurist med tilleggsutdanning i kriminologi og flyktningrett. Hun har lang ledererfaring fra både forvaltning og privat sektor. Hun har blant annet vært leder i næringsetaten i Oslo kommune, avdelingsdirektør i sosial- og helsedirektoratet, arbeidsdepartementet, og barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Martha R. Skretteberg har også vært land-direktør for Flyktninghjelpen i Colombia, der hun ledet programvirksomheten for internt fordrevne og for flyktninger i Venezuela, Panama og Ecuador. I tillegg har hun vært leder av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål). Hun har innehatt en rekke styreverv og gitt ut diverse publikasjoner.

1. august 2011 – 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kontor:  Telefon 40 42 84 50