Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Martha Skretteberg

Martha Rubiano Skretteberg (Foto 2) E-post Martha(dot)Skretteberg(at)caritas(dot)no

SKRETTEBERG, Martha Rubiano, født 11. april 1962.

Utdannet jurist med tilleggsutdanning i kriminologi og flyktningrett. Hun har lang ledererfaring fra både forvaltning og privat sektor. Hun har blant annet vært leder i næringsetaten i Oslo kommune, avdelingsdirektør i sosial- og helsedirektoratet, arbeidsdepartementet, og barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Martha R. Skretteberg har også vært land-direktør for Flyktninghjelpen i Colombia, der hun ledet programvirksomheten for internt fordrevne og for flyktninger i Venezuela, Panama og Ecuador. I tillegg har hun vært leder av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål). Hun har innehatt en rekke styreverv og gitt ut diverse publikasjoner.

1. august 2011 – 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kontor:  Telefon 40 42 84 50