FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Peter Van Nguyen

Peter Nguyen Tuan Van (foto: Mats Tande 2012-01-30) E-post Peter(dot)Van(at)katolsk(dot)no

NGUYEN VAN, Peter, født 15. september 1972 i Saigon, Vietnam.

Diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer den 14. august 1999 i St. Olav Domkirke, Oslo. Presteviet av biskop Gerhard Schwenzer den 24. juni 2000 i St. Olav Domkirke, Oslo.

25. august 2000 – 31. august 2004
Kapellan i St. Paul, Bergen.
Sensommeren 2001 – 3. juni 2002
Militærtjeneste i feltprestkorpset (marinen)
1. september 20041. august 2006
Medlem av pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
1. september 20061. mai 2008
Sogneadministrator for St. Peter, Halden
1. august 20061. august 2011
Sogneadministrator for St. Birgitta, Fredrikstad
7. oktober 2010
Varamedlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1. august 20111. august 2013
Sogneprest for St. Teresia menighet, Hønefoss
15. august 20121. august 2013
Ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres
1. august 2013
Studieopphold i Roma, ved det pavelige universitetet Gregoriana

Adresse i Roma: Adresse San Giorgio in Velabro, Via del Velabro 19, I- 00186 Roma Telefon +39 324 6156096 (mobil)