Olav Müller

Olav Müller

MÜLLER, Olav (Dagfinn) SS.CC, født i Trondhjem den 18. april 1924. Døpt i Den norske Kirke den 29. juni 1924. Opptatt i den katolske kirke den 31. desember 1944 i Marie Bebådelse, Stockholm, Sverige, av pater Vanneufville, O.P.

Trådte inn i den tyske provins av picpusordenen (SS.CC.) i Simpelveld, og avla de første løfter den 7. oktober 1949. Subdiakonatsvigsel den 2. august 1953 ved biskop Johannes Rüth SS.CC. Diakonatsvigsel i Simpelveld den 5. september 1953 ved biskop Guglielmus Lemmens. Presteviet i Trondheim den 5. september 1954 ved biskop Rüth. Fullførte de teologiske studier i Simpelveld i Nederland våren 1955.

Kapellan i Burgbrohl og i Nieder-Oberweiler i Tyskland fra september 1955 til mars 1957. Beordret til Norge av generalsuperior Johannes d'Elbe den 13. mars 1957. Ankom Trondheim den 1. april 1957.

1. april 1957 – 1. mai 1965
Kapellan i St. Olav, Trondheim
1. mai 1965 – 11. mai 1967
Sogneprest i Trondheim
11. mai 1967 – 29. november 1967
Sogneprest i Vår Frue, Ålesund
29. november 1967 – 2. juni 1968
Sogneprest i St. Eystein, Kristiansund N
2. juni 1968 – 31. august 1987
Sogneprest i Trondheim
1. september 1987 – 1. september 1988
Sogneprest i St. Laurentius, Drammen
9. september 1988 – 1. juni 1998
Sogneprest i Kristiansund N
1. juni 1998 – 4. februar 2003
Pensjonert, bosatt i SS.CC.-leilighet i Trondheim
4. februar 2003 – 4. juni 2009
Bosatt i SS.CC-kommunitet i Kristiansand
4. juni 2009
Pensjonert, bosatt i SS.CC.-leilighet i Trondheim
12. september 2010
Utnevnt til æresmedlem i Norges Unge Katolikker
18. april 2014
Fylte 90 år

Se en lengre biografi i forbindelse med hans 80-årsdag 18. april 2004 og en presentasjon på tysk fra 2012.

Døde i Trondhjem den 6. november 2018, 94 år gammel.


Litteratur


Artikler

P. Olav har en omfattende produksjon av artikler og foredrag. Her følger en rekke av dem. Listen er ikke komplett.

av Webmaster publisert 18.09.2010, sist endret 06.11.2018 - 20:30